El projecte

Segons l’OMS, el tabac mata cada any a 6 milions de persones, la meitat de les persones que el consumeixen. Es calcula que l’any 2030 arribarem als 8 milions de morts, si no fem res per evitar-ho. Des de Catalunya no es vol seguir amb aquesta tendència i per aquest motiu la Societat Catalana pel control i tractament del tabaquisme ( SCATT) va reunir als professionals sanitaris, agents socials i entitats que treballen en la prevenció, control i tractament del tabaquisme sota la consigna “TOTS JUNTS PER LA SALUT: CAP PAS ENRERE”.

Arran d’aquesta iniciativa es van valorar diferents opcions per a promocionar l’abandonament del tabac amb una utòpica idea d’una Catalunya lliure de fum. Un dels punts principals del document consisteix en la idea de la importància de tenir cura de la mateixa salut i del seu entorn per part dels individus, de forma que es supera la idea de pacient inactiu, cap a la de pacient com agent de salut actiu. El propis fumadors i exfumadors podem ajudar a tenir cura i/ o ensenyar als altres amb les seves pròpies vivències, a deixar de fumar. La SCATT és una societat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques i socials del moment. Per tot això, ens hem plantejat poder fer participar en la població en el seu rol d’exemplaritat i fem una proposta d’acció: HISTÒRIES D’EXFUMADORS.

OBJECTIU

  • Informar i animar al màxim possible de fumadors i fumadores catalanes per a què abandonin el tabac ajudant-nos amb experiències d’èxit emotives i molt positives d’altres fumadors que han aconseguit deixar-ho.
  • El propis fumadors i exfumadors podem ajudar a tenir cura i/ o ensenyar als altres amb les seves pròpies vivències, a deixar de fumar

 

METODOLOGIA

Es vol aprofitar la gran capacitat de comunicació de les TIC en la població general de fumadors de cara a impactar en el màxim de fumadors de Catalunya. Per això es crearà una web simple on les persones que han deixat de fumar poden escriure o gravar missatge de veu o en vídeo de les seves experiències i vivències personals, es tindrà en compte que el contingut dels missatges no vulneri cap codi ètic mínim de participació en un web, mantenint una total llibertat d’expressió. Hi haurà un manual de procediment i de contingut. Selecció del domini (experienciessensetabac.cat, johovaigdeixar.cat o semblants si hi són disponibles).

Àngela Martínez i Picó

Presidenta Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac