Contacte

La SCATT te la seva seu a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona. Pots consultar el següent mapa

Adreça Postal

Fundació Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

e-Mail: info@historiesdexfumadors.cat